Sürücü Belgesi Alabilmek için

EHLİYET SINIFLARI BELGE SINIFI KULLANILACAK ARAÇ CiNSi  YAŞ ŞARTI
  • A1 Mopet - Motosiklet 16 Yaşında,
  • A2 Motosiklet 18 Yaşında,
  • A Motosiklet 24Yaşında veya 2 yıl A2 sınıfı deneyimli
  • B+B-Otomatik +F  Otomobil, Lastik Tekerlekli, Traktör 18 Yaşında, 
  • C  Kamyon 21  Yaşında,
  • D Otobüs 24 Yaşında,
  • G İş Makineleri 18 Yaşında,
  • H Engelli Araçları 18 Yaşında,
E-SINAV VE DİREKSİYON UYGULAMA SINAVLARINDA SINAV HAKKI 4 KEZ GİRME HAKKI VARDIR.
 
Sürücü Belgesi (Ehliyet) Alma Şartları:
1) A1+A2+A sınıfı (ehliyet) Sürücü Belgesi   (Mopet+Motosiklet) almak isteyen adaylar; Toplam: 50 soruluk, Trafik Adabı, Motor Tekniği,Trafik ve Çevre Bilgisi ve İlkyardım Bilgisi Dersleri için e-sınav olmak durumundadırlar.Sürücü Belgesi (Ehliyet)Sınav sonucu en az 70 ve üzeri olması zorunludur.Başarılı olan adaylar, ilgili sürücü belgesi (ehliyet) aracı için Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , Nüfüs Müdürlüklerinden Sürücü Belgesini (Ehliyet) A2 sınıfı (Ehliyet) Sürücü Belgesi olarak teslim alır.
 
2) B sınıfı (Ehliyet)Sürücü Belgesi (Otomobil) almak isteyen adaylar; Toplam: 50 soruluk Trafik Adabı, Motor Tekniği,Trafik ve Çevre Bilgisi ve İlkyardım Bilgisi Dersleri için e-sınav olmak durumundadırlar. Sürücü Belgesi (ehliyet) Sınav sonucu en az 70 ve üzeri olması zorunludur.Başarılı olan adaylar, ilgili sürücü belgesi (ehliyet) aracı ile ilgili Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , Nüfüs Müdürlüklerinden   Sürücü Belgesini (ehliyet)  B Sınıfı (Ehliyet) Sürücü Belgesi olarak teslim alır.
 
3) C+D sınıfı (ehliyet) Sürücü Belgesi (Otobüs+Kamyon) almak isteyen adaylar; Teorik derslerden ve sınavdan muaftır, B sınıfı ehliyet şartı aranmaktadır ilgili sürücü belgesi (ehliyet) aracı için Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , Nüfüs Müdürlüklerinden   Sürücü Belgesini (ehliyet) C+D sınıfı (Ehliyet)Sürücü Belgesi olarak teslim alır.
 
 4) B sınıfı varolan A sınıfları : B sınıfı (ehliyet)Sürücü Belgesine sahip olan adaylar A1,A2,A sınıfı  (Motosiklet) Sürücü Belgesi (ehliyet)almak isterlerse, Teorik derslerden ve sınavdan muaftır, Direksiyon Sınavına girer,başarılı olması halinde , Nüfüs Müdürlüklerinden eski Sürücü Belgesini  (ehliyet) iade eder,Yeni Sürücü Belgesi B+A1,A2 veya A sınıfı (Ehliyet) Sürücü Belgesi olarak değişir.
  
5) A1,A2,A sınıfı Sürücü Belgesine (ehliyet) sahip olan adaylar; B sınıfı (Otomobil) Sürücü Belgesi (ehliyet) almak isterlerse,Teorik derslerden ve sınavdan muaftır, ilgili sürücü belgesi (ehliyet) aracı için Direksiyon Sınavına girer, başarılı olması halinde , Nüfüs Müdürlüklerinden   Sürücü Belgesini (ehliyet) B sınıfı (Ehliyet)Sürücü Belgesi olarak teslim alır.