Teorik Eğitimler

Bütün sertifika sınıflarında:

 • Trafik ve çevre dersi 16,
 • İlk yardım dersi 8,
 • Araç tekniği dersi 6,
 • Trafik adabı dersi 4 saat teorik olarak verilir.  Direksiyon eğitim derslerine ise direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacak düzeye ulaştığına karar verilinceye kadar direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde devam edilir.

Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlerin direksiyon eğitimi ders süreleri;

 • “A1” ve “A2” sınıfı sertifikalar için 12 saat, 
 • “B” sınıfı sertifikalar için 14 saat, 
 • “C” ve “D” sınıfı sertifikalar için 12 saat, 
 • “F” sınıfı sertifikalar için 14saat, 
 • “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalar için 12 saat, 
 • “H (otomobil)” sınıfı sertifikalar için 14 saat, 
 • “B”, “C” ve “D” sınıfı sertifikası bulunanlardan, römorklu araç kullanma sertifikası almak isteyenlerin 
  göreceği römorklu araç kullanma eğitimi dersi 7 saattir.

Yukarıda belirtilen direksiyon eğitimi dersleri şehir içi ve şehirlerarası karayollarında akan trafikte yapılır.

 • “A1”, “A2”, “B”, “F”, “H (motosiklet)” ve “H (otomobil)” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere en az 2 saat, 
 • “C”, “D” ve “E” sınıfı sertifika alacak kursiyerlere ise en az 4 saat akan trafikte gece araç kullandırılarak uygulama
  yaptırılması zorunludur.

  Direksiyon eğitimi dersi sonunda kendilerini yeterli görmeyen kursiyerlerin talep etmeleri durumunda akan 
  trafik içerisinde ek direksiyon eğitimi dersi verilir. Bu durumdaki kursiyerler aldıkları dersler için ilan edilen ücret 
  üzerinden ödeme yaparlar.
  Direksiyon eğitimi derslerinin tamamı;
 • “A1” sınıfı sertifikalarda; motorlu eğitim ve sınav bisikleti,
 • “A2” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav motosikleti,
 • “B” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otomobili,
 • “C” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav kamyonu,
 • “D” sınıfı sertifikalarda; eğitim ve sınav otobüsü,
 • “F” sınıfı sertifikalarda; lastik tekerlekli traktör,
 • “H (motosiklet)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş 
  motosiklet,
 • “H (otomobil)” sınıfı sertifikalarda; hasta ve engelli için özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş otomobil,
  “B”, “C” ve “E” sınıfı sertifikası olup aracına römork takarak kullanılan sertifikalarda; yüklü ağırlığı 750  kg’ı geçen römork takılı eğitim otomobili, eğitim kamyonu veya eğitim otobüsü, ile yapılır.  100 Ceza puanı :(Ek fıkra:11.4.1997/22961 RG) 2918 sayılı Kanunun değişik 118 inci maddesi gereğince sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sebebiyle, eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde motorlu taşıt sürücüleri kurslarında trafik ve çevre bilgisi dersine devam ederler. Bunlara kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilir.